Wat wordt er   behandeld?
Hansacom
helpdesk en fraude voorlichting
De zaken die behandeld worden zijn heel divers maar hebben allemaal te maken met de hedendaagse ontwikkelingen op het gebied van internetcriminaliteit. De duur ervan varieert omdat niet iedere groep hetzelfde is. Ik streef er wel naar om de onderwerpen hieronder allemaal te behandelen in 2 uur. Hou er wel rekening mee dat het kan uitlopen. 
Deel 1 van het College
Deel 2 van het College